למידה מקוונת בפדגוגיה עדכנית

התפתחויות טכנולוגיות מציעות כיום למסגרות חינוכיות אפשרויות חדשות לתהליכי למידה ייחודיים. תהליכים אלה מתבססים באופן טבעי על גישות פדגוגיות עדכניות, שכולנו האמנו בחשיבותם בעשורים האחרונים, כדוגמת: למידה דיאלוגית, למידה הבנייתית, למידה שיתופית, למידה אינטגרטיבית .
סביבות הלמידה המתוקשבות מציבות אתגרים של יצירת ידע חדש תוך מיזוג תודעות וחשיבה משותפת, המשתקפים הן בתהליך והן בתוצר. למידה מסוג זה מעלה שאלות חשובות, שהמחקר כיום עסוק בהן מאד. לדוגמה: כיצד ניתן להעריך את תרומת היחיד בתוצרי הלמידה השיתופית?
בבלוג שיתופי זה נעלה סוגיות, שאלות ודילמות שיש לתת עליהן את הדעת בהקשר לפיתוח מקצועי מתוקשב בהשתלמויות המתקיימות במרכזי פסג"ה, תוך התייחסות לעובדי ההוראה כלומדים מבוגרים בעלי מאפיינים ייחודיים (אנדרגוגיה). בתהליכי כתיבת המאמרונים (פוסטים) והתגובות לעמיתים נבנה תובנות מקצועיות הנשענות על ההתנסויות שלנו בשדה ועל ידע חדש מתוך מאמרים מקצועיים.
בברכת דיון פורה גילה וליזי

יום שלישי, 24 ביוני 2008

מרכז פסג"ה ניסויי "בית עלי" אשקלון- כיכר תיקשוב בחינוך


עם הפנים למאה העשרים ואחת אשקלון נערכת למהלך התחדשות עירונית. מרכז פסג"ה, בגלל מאפייניו המקצועיים והאישיים (צוות הפסג"ה), נחשב מאז ומתמיד בעיר כבר סמכא בנושא ומעורב בתהליכים אלו.
הצורך של העיר אשקלון על מוסדותיה ואזרחיה, להיעזר ב"טכנולוגיה מתוקשבת",יוביל אנשי חינוך לעמוד בחזית הטכנולוגית בשורה אחת עם עמיתיהם בעולם המערבי, להתעדכן ולרכוש כישורים בתחום התקשוב, דבר שיאפשר להם לחנך את תלמידיהם לתרבות מתוקשבת ולפתח בקרבם כישורים ומיומנויות של שימוש חכם ומושכל במשאבי התקשוב העומדים לרשותם, כחלק חיוני מתוכניות הלימוד והכשרת הדור הצעיר בעשור הראשון של המאה העשרים ואחת.
לפני שנתיים נכנסה פסג"ה אשקלון לניסוי במסגרת גף ניסויים ויזמות במשרד החינוך.
פסג"ה אשקלון נתונה זה שנה שנייה לשאלת המחקר כיצד יכולה פסג"ה אשקלון להוביל תהליך שינוי בעיר אשקלון שיאפשר ויניע את הקהילה להשתמש באופן חכם בטכנולוגיה לטובת למידה משמעותית יותר ?
במסגרת הנסוי מתכננים, מפתחים, מנסים ומפעילים מגוון פעילויות וכלים, התומכים במהלך האסטרטגי של אשקלון – "כיכר התקשוב בחינוך " ובהקניית יכולות וכישורים לשימוש חכם בטכנולוגיה

במהלך הניסוי מפתחים, בין היתר: פורטל וירטואלי לחדשנות חינוכית, תוכניות בית ספריות לטיפוח תרבות תקשוב, הכשרת סגלי הוראה לשימוש מושכל ונבון במידע לצורך הפיכתו לידע – "השבחה". כמו כן, נבנה מערך הערכה תומך "אצבע על הדופק" – תוכנית הערכה בתחום חינוך מתוקשב, הפעלתה ויישומה במערכות החינוך והמערכות המשיקות, הפעלת קהילות ידע, ועוד.
הפורטל חינוכי עירוני מאגד את מפת בתי הספר בעיר ומאפשר גישה לאתרים הבית ספריים, כמו כן התקיימו מס' מפגשי שיח לעובדי הוראה בנושאים תקשוביים חדשניים שיש להם ביטוי בפורטל הנקראים מגדל תצפית . במפגשים אלה הוצגו חידושים טכנולוגיים שניתן ליישם בבתי ספר וגנים.
כיום כלל הגנים בעיר מחוברים לאינטרנט. לניסוי שותפים עשרה גנים אשר יחד איתם מנסה פסג"ה לחלץ מודל לגן מתוקשב במיטבו,וארבעה בתי ספר יסודיים בעיר שחתמו על אמנה לשלב תקשוב בהוראה.
מכורח המצב הביטחוני, הונחו בתי הספר לתת מענה ללמידה מתוקשבת (למידה מרחוק) למקרה בו ידרשו התלמידים בעתות חירום לשהות בבתיהם למשך תקופה. מצב זה זימן התפתחות בנושא האתרים הבית ספריים
(דוגמה בית ספר דקל באשקלון) ומערכי למידה מקוונים. הפסג"ה באופן טבעי הפכה ל"כיכר למידה" ונתנה מענה ( טכנולוגי ופדגוגי) ככל שנתבקשה.
מרכז פסג"ה השיק בחודש מאי 2008 את יריד התקשוב העירוני השני , מיזם בו הוצגו מיזמים בתחום התקשוב בחינוך (לדוגמה, בית ספר מדעים באשקלון) ובו נטלו חלק מוסדות חינוך רבים בעיר ושימש במה להצגת מיזמים חינוכיים בתחום התקשוב של כלל בתי הספר והגנים בעיר, זאת לצורך הפצת ידע החלפת רעיונות הידוק שיתופי פעולה ולמידה הדדית.

אין תגובות: